Przed nami kolejny rok, który zapowiada wzmożenie kontroli ZUS-u. Osoby odpowiedzialne za zawieranie umów w spółkach, jak i osoby rozliczające składki ZUS muszą znać zasady zawierania umów, ryzyko jakie się wiąże z zawieraniem podwójnych umów, czy w ramach grupy kapitałowej, natomiast w razie kontroli ZUS muszą znać swoje prawa i obowiązki.

Od 2018 roku, ZUS podejmie wzmożone działania kontroli, zwłaszcza wśród płatników, u których odprowadzana jest jedynie składka zdrowotna oraz płatników, u których po krótkim okresie ubezpieczenia pracownicy pobierali zasiłki. W zeszłym tygodniu zapadł pierwszy wyrok skazujący pracodawcę za oszustwo z powodu zawierania pozornej umowy z kobietą ciężarną.

Istotne jest zatem, by poza wiedzą i znajomością aktualnych przepisów, płatnik znał swoje prawa i obowiązki podczas kontroli , jak również aktualne orzecznictwo w zakresie kwestionowania umów przez ZUS.

Zapraszamy do udziału w warsztatach, które poprowadzą eksperci z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - dr Katarzyna Kalata oraz radca prawny Justyna Nowak, na co dzień zajmująca się obsługą kontroli ZUS-u oraz reprezentowaniem klientów w sprawach prowadzonych przeciwko ZUS.

Warsztaty skierowane są do kadry kierowniczej spółki oraz do osób zajmujących się bezpośrednio naliczaniem i rozliczaniem składek ZUS.

Serdecznie zapraszamy!