Program dzień I - 26 lutego


8:30 - 9:00
Rejestracja Gości


Pracownicze Plany Kapitałowe – utworzenie w firmie. Podejście praktyczne. Obowiązki i terminy
Prowadzący - dr Marcin Wojewódka, Kancelaria Wojewódka i Wspólnicy


9:00 - 10:30
Sesja I

 • Przygotowanie do wdrożenia PPK
 • Wybór usługodawcy PPK
 • Rola reprezentacji osób zatrudnionych

10:30 - 10:40
Przerwa kawowa

10:40 - 12:30
Sesja II

 • Umowy i procesy w ramach PPK
 • Uruchomienie administracyjne i komunikacyjne PPK

12:30 - 13:00
Przerwa obiadowa


Czas pracy
Prowadzący – Prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk, Kancelaria A. Sobczyk i Współpracownicy


13:00 - 14:30
Sesja I

 1. Czym jest czas pracy? Podstawowe pojęcia i definicje.
 2. Ile czasu możemy spędzić w pracy? Maksymalne normy czasu pracy.
 3. „Nie samą pracą człowiek żyje” czyli roszczenia prawne z tytułu niezapewnienia wymaganych okresów odpoczynku.
 4. Czy można zapewnić „dyżur” przez 24 h?
 5. Organizacja czasu pracy – teoria i praktyka:
  • Równoważny system czasu pracy
  • System przerywany
  • Zadaniowy czas pracy
  • Indywidualny rozkład czasu pracy.

14:30 - 14:40
Przerwa kawowa

14:40 - 16:30
Sesja II

 1. Fajrant – jak funkcjonują przerwy w pracy?
 2. Praca w godzinach nadliczbowych a dyżur „zakładowy”.
 3. Podróż służbowa, w szczególności w przypadku pracowników mobilnych.
 4. Praca w niedzielę i święta - granice pojęcia „awarii”.
 5. Praca w porze nocnej.
 6. Obowiązki pracodawcy związane z czasem pracy