UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY


Prosimy o podanie aktualnych danych. Pola dotyczące danych osobowych oraz poniższe oświadczenia mogą być wypełnione wyłącznie przez osobę, której dane dotyczą.

* pola wymagane

Imię:*
Nazwisko:*
Stanowisko:*
Nazwa firmy:*
Branża:*
Telefon osoby kontaktowej*
E-mail:*

UWAGA
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na konferencję.