8:30 - 9:00
Rejestracja uczestników

9:00 - 10:00
Zatrudnianie cudzoziemców – planowane zmiany

 • Cel planowanych zmian – remedium na potrzeby pracodawców czy zapobieganie nadużyciom
 • Co zmieni nowa ustawa o rynku pracy m.in. dłuższa praca na oświadczeniach, elektroniczne składanie wniosków, ułatwienia dla Agencji Pracy Tymczasowych
 • Wpływ zmian na umowy o pracę z cudzoziemcami
 • Legalizacja pobytu a legalizacja pracy
 • Zmiany do ustawy o cudzoziemcach
 • Czy dalsze zmiany są potrzebne

Karolina Kanclerz, Senior Counsel, radca prawny, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.k.

10:00 - 11:00
Przegląd zmian w prawie pracy od 1 stycznia 2019

 • Zmiany w dokumentacji pracowniczej: nowa struktura i zawartość akt osobowych – obowiązki pracodawcy i terminy; elektronizacja akt osobowych; skrócenie okresu przechowywania
 • Zleceniobiorcy w związkach zawodowych – praktyczne konsekwencje dla przedsiębiorców; wpływ zmian na strategię współpracy ze związkiem zawodowym
 • Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – obowiązki pracodawcy i harmonogram działań; PPE jako alternatywa wobec PPK
 • Zniesienie 30-krotności ZUS – jak się przygotować?

Robert Stępień, radca prawny, kancelaria Raczkowski Paruch

11:00 - 11:30
Przerwa na kawę

11:30 - 12:30
Pracownicze Plany Kapitałowe

 • Dla kogo Pracownicze Plany Kapitałowe? Adresaci Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • Zasady Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • Charakterystyka umów w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • Pracownicze Plany Kapitałowe- obowiązki pracodawcy:
 • Nadzór i ewidencja nad funkcjonowaniem Pracowniczego Planu Kapitałowego
 • Obowiązki pracodawcy związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi
 • Pracowniczy Plan Kapitałowy- korzyści
 • Podział środków w przypadku rozwodu, śmierci Uczestnika.

dr Paulina Sołtys - Of Counsel w Kancelarii Aliant® Krzyżowska, doktor nauk prawnych, radca prawny, trener i szkoleniowiec z zakresu prawa pracy

12:30 - 13:30
Dokumentacja pracownicza od 1 stycznia 2019

 • Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych
 • Obowiązki względem ZUS w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt osobowych
 • Możliwość przejścia na inną postać przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • Proces przenoszenia dokumentacji w przypadku przejścia na inną postać akt osobowych
 • Składowe akt osobowych proponowane w projekcie nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej
 • Dokumentacja pracownicza a ochrona danych osobowych

Iwona Wołkiewicz, Ekspert Prawa Pracy, Trener, Wykładowca

13:30 - 14:30
Przerwa na lunch

14:30 - 14:50
Prezentacja Inforlexa

14:50 - 16:20
Pozapłacowe formy motywowania pracowników

Spór wokół tego czy pieniędzmi można motywować do pracy toczy się od ok 20 lat. Świat nauki zgodnie twierdzi, że za pomocą pieniędzy można skłonić pracowników do pracy, ale że ich wpływ na motywację jest destrukcyjny. Biznes uparcie działa na odwrót, a nawet jeśli nabiera wątpliwości, to nadal inżynierię premiową i wachlarz coraz bardziej wyrafinowanych benefitów uważa za podstawę polityki personalnej. Kto ma rację? Czy zarządzanie bez kar i nagród to utopia?

Czego się dowiesz na prelekcji?

 1. Do czego motywują premie i inne benefity?
 2. Kto - kogo powinien motywować?
 3. Poznasz najlepsze techniki niefinansowe budowania motywacji

Robert Reinfuss, Doradca biznesowy twórca ValueView i rynku celów

16:20
Zakończenie Forum