Finanse Polaków 21-24 listopada 2022INWESTOWANIE I OSZCZĘDZANIE W ŚWIECIE NIEPEWNOŚCI – 21 listopada o godz. 14.00


Rozmowa 1:1 Przyszłość polskiego rynku kapitałowego wobec strategicznych wyzwań stojących przed regionem


Małgorzata Rusewicz, Prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Prezes Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

Panel dyskusyjny: Co zrobić z pieniędzmi w świecie, w którym nic nie jest pewne

Zagadnienia:

 • Prognozy makroekonomiczne kluczowe dla Polaków dysponujących oszczędnościami
 • W co i jak warto inwestować, w zależności od apetytu na ryzyko?
 • Ocena oferty skierowanej do Polaków dysponujących oszczędnościami i potencjał rynku
 • Amber Gold, GetBack i inne afery: czy pieniądze Polaków są bezpieczne?

Uczestnicy:

 • Janusz Jankowiak, Główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu
 • Waldemar Markiewicz Prezes Zarządu Izby Domów Maklerskich
 • dr Błażej Podgórski, Katedra Finansów, Akademia Leona Koźmińskiego
 • Małgorzata Rusewicz, Prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Prezes Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami
Moderator: Marek Tejchman, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej


Add event to calendar

Apple Google Office 365 Outlook Outlook.comFUNDUSZE INWESTYCYJNE – 22 listopada, godz. 14:00


Rozmowa 1:1 W jakim kierunku będzie się rozwijać oferta TFI dla klientów indywidualnych? Co wynika z dotychczasowych doświadczeń?


Piotr Żochowski, Prezes Zarządu PKO TFI

Panel dyskusyjny: Czy fundusze inwestycyjne zyskają szeroką popularność wśród Polaków?


Zagadnienia:

 • Potencjał rozwoju rynku funduszy w Polsce – zagraniczne porównania, punkty odniesienia
 • Zmiany regulacyjne – ograniczenie opłat, zmiany w modelu dystrybucji, badanie preferencji klientów. Jak zmienia się rynek?
 • Załamanie wycen funduszy z przewagą obligacji w portfelu – jak wpłynęło i wpłynie na zachowanie klientów.
 • Oferta funduszy inwestycyjnych – kierunki rozwoju.

Uczestnicy:

 • Paweł Homiński, ekspert rynku funduszy inwestycyjnych
 • Marlena Janota, członek zarządu Santander TFI
 • Piotr Koziński, Dyrektor Departamentu Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
 • Krzysztof Prasał, Prezes Zarządu Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.
 • Piotr Żochowski, Prezes Zarządu PKO TFI
Moderator: Tomasz Jóźwik, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej


Add event to calendar

Apple Google Office 365 Outlook Outlook.comNISKIE EMERYTURY POLAKÓW – 23 listopada, godz. 14:00


Rozmowa 1:1 Jak uniknąć biedy na emeryturze?


Grzegorz Chłopek, wiceprezes Zarządu PKO TFI

Panel dyskusyjny: Dostatnia emerytura

Zagadnienia:

 • Potrzeby Polaków w zakresie zapewnienia satysfakcjonujących emerytur
 • IKE, IKZE, PPE, PPK i inne propozycje – oferta skierowana do Polaków zainteresowanych lokowaniem środków z myślą o emeryturze. Zasady opodatkowania, wypłacania i dziedziczenia środków.
 • Centralna Informacja Emerytalna – czemu ma służyć, co da zwykłemu Polakowi
 • Wyzwania regulacyjne, utrudniające zaspokajanie potrzeb Polaków w zakresie dbania o przyszłą emeryturę

Uczestnicy:

 • Grzegorz Chłopek, Wiceprezes Zarządu PKO TFI
 • dr Tomasz Lasocki, Katedra Prawa Ubezpieczeń, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Bartosz Marczuk, Wiceprezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju S.A.
 • Małgorzata Rusewicz, Prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Prezes Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami
Moderator: Paweł Czuryło, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej


Rozmowa 1:1 Jak uniknąć biedy na emeryturze?


Bartosz Marczuk, Wiceprezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Add event to calendar

Apple Google Office 365 Outlook Outlook.comRYNEK KAPITAŁOWY – 24 listopada, godz. 14:00


Rozmowa 1:1 Edukacja finansowa w Polsce


Grzegorz Zawada, Dyrektor Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego

Panel dyskusyjny: Czy inwestorzy indywidualni rozkręcą rynek kapitałowy w Polsce?

Zagadnienia:

 • Koniunktura i prognozy dla rynku kapitałowego w Polsce
 • Jak zachęcić Polaków do inwestycji na rynku kapitałowym
 • Oferty i możliwości inwestowania przez inwestorów indywidualnych na krajowym i zagranicznych rynkach kapitałowych
 • Wyzwania regulacyjne, utrudniające zaspokajanie potrzeb inwestorów indywidualnych, zainteresowanych rynkiem kapitałowym

Uczestnicy:

 • Jarosław Dominiak, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
 • Maksymilian Skolik, Dyrektor Biura Maklerskiego mBanku
 • Katarzyna Szwarc, Pełnomocniczka Ministra Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego
 • Maciej Trybuchowski, Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
 • Grzegorz Zawada, Dyrektor Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego
Moderator: Dominik Osowski, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej


Rozmowa 1:1 Edukacja finansowa w Polsce


Maciej Trybuchowski, prezes zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Add event to calendar

Apple Google Office 365 Outlook Outlook.com