Dziennik Gazeta Prawna wraz Ministerstwem Zdrowia oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zapraszają do udziału w konkursie „Lider e-zdrowia 2019”.

Celem konkursu jest promowanie dobrych praktyk w zakresie informatyzacji systemu ochrony zdrowia oraz upowszechnienie rozwiązania jakim jest e-recepta.

Konkurs kierowany jest do personelu medycznego, który posiada uprawnienia do wystawiania recept.

Kategorie konkursowe:

 • Indywidualne:
  • Lekarz
  • Lekarz dentysta
  • Pielęgniarka lub położna

 • Grupowa praktyka:
  • Lekarze
  • Lekarz dentyści
  • Pielęgniarki lub położne

 • Zakłady lecznicze:
  • do 2 osób personelu medycznego uprawnionego do wystawiania recept
  • Od 3 do 4 osób personelu medycznego uprawnionego do wystawiania recept
  • Od 5 do 14 osób personelu medycznego uprawnionego do wystawiania recept
  • 15 i więcej osób personelu medycznego uprawnionego do wystawiania recept

 • Samorządy terytorialne:
  • Gminy wiejskie
  • Gminy miejsko-wiejskie
  • Miasta do 100 tys. mieszkańców
  • Miasta powyżej 100 tys. mieszkańców
  • Powiaty do 60 tys. mieszkańców
  • Powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców
  • Powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców
Dodatkowo Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do przyznania wyróżnień specjalnych dla najlepszego województwa oraz dla liderów miesiąca poszczególnych kategorii.