Lider e-zdrowia 2019

1 pażdziernika 2019

PROGRAM KONFERENCJI

„E-zdrowie w Polsce – czas liderów, wyzwań i szans”


9:15 - 10:00
Rejestracja gości, kawa powitalna

10.00 – 10.05
Powitanie gości przez Dominikę Sikorę-Malicką, zastępcę redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej

10.05 – 10.20
Wystąpienie Janusza Cieszyńskiego, podsekretarza Stanu w Ministerstwie zdrowia

10.20 – 11.20
Panel dyskusyjny „Dlaczego Polska potrzebuje informatyzacji w zdrowiu? E-recepta, e-skierowanie, e-zwolnienie odpowiedzią na wyzwania sprawnego państwa”

Planowane zagadnienia:

 • Podstawy sukcesu wdrożenia e-usług
 • E-usługi w ochronie zdrowia: Internetowe Konto Pacjenta, e-recepta, e-skierowanie, e-zwolnienie – gdzie jesteśmy?
 • Korzyści systemowe płynące z wprowadzania e-usług w ochronie zdrowia
 • Rozwiązania z innych krajów UE, z czego możemy czerpać wiedzę, doświadczenie, inspirację; e-zdrowie priorytetem Komisji Europejskiej
 • Miejsce Polski na mapie europejskiej e-rewolucji w ochronie zdrowia
 • Pacjent, lekarz, aptekarz – system e-zdrowia oczami jego beneficjantów
 • Wyzwania na najbliższą przyszłość

11.20 – 11.45
Case study: „Dobre praktyki cyfrowej rewolucji w systemie lecznictwa”

11.45 – 12.15
Przerwa kawowa

12.15 – 13.15
Panel dyskusyjny „Miejsce samorządów w cyfrowej rewolucji systemu lecznictwa”

Planowane zagadnienia:

 • E-zdrowie w regionie
 • Finansowanie e-zdrowia – skąd samorząd może liczyć na pieniądze
 • Usługi e-zdrowia korzyścią dla lokalnych społeczności?
 • Przykłady dobrych, lokalnych praktyk z zakresu cyfryzacji usług zdrowotnych
 • Wyzwania technologiczne/prawne/organizacyjne związane z wdrażaniem usług z zakresu e-zdrowia w regionach
 • E-zdrowie – ewolucja systemu w najbliższym czasie – jak będzie docelowo wyglądał ten system z punktu widzenia mieszkańca, jaka będzie rola samorządów w przyszłości

13.15 – 14.00
Wręczenie wyróżnień w konkursie Lider e-zdrowia w kategoriach: Indywidualne, Grupowa praktyka, Zakłady lecznicze, Samorządy terytorialne

14:00 - 15:00
Koktajl