Dziennik Gazeta Prawna, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce i Komisja Europejska zapraszają do udziału w Dialogu Obywatelskim "Strategie obrony przed dezinformacją ".

Według badań Eurobarometru 83 proc. obywateli UE uważa, że fałszywe informacje stanowią zagrożenie dla demokracji. Europejskie i amerykańskie doświadczenia pokazują, że zamierzone kampanie dezinformacyjne w Internecie są w stanie wpływać na wyniki wyborów.
Niektóre z organizacji pozarządowych podjęły już samodzielne działania przeciw dezinformacji. Dedykowane temu zagrożeniu specjalne agendy mają już UE i NATO. Niektóre z rządów narodowych również podejmują działania w tej dziedzinie, chociaż mogą się one okazać kontrproduktywne.

W trakcie dyskusji zostaną podjęte m.in. następujące kwestie:

  • Jakie są potencjalne zagrożenia przed europejskimi wyborami w 2019 r. i innymi kampaniami wyborczymi w Europie?
  • Jakie są najskuteczniejsze metody przeciwdziałania dezinformacji?
  • Jakie powinno być podejście międzynarodowych korporacji internetowych? Na ile wyciągnęły one wnioski z dotychczasowych kryzysów?
  • Na ile skuteczne mogą być narodowe i europejskie regulacje w tej dziedzinie?
  • Jakie role powinny dogrywać instytucje państwowe i media publiczne?

Uczestnicy debaty:

  • Beata Biel, szefowa projektu fact-checkingowego konkret24 i Fundacji Reporterów
  • Robert Sołtyk, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. komunikacji
  • Jakub Turowski, szef zespołu Facebooka ds. polityki publicznej w Polsce i krajach bałtyckich

Moderator: Andrzej Godlewski, Uniwersytet SWPS