Ranking odpowiedzialnych firm – wyniki

Ranking odpowiedzialnych firm – ujęcie branżowe

csr2016

Szanowni Państwo,

Redakcja Dziennika Gazety Prawnej serdecznie zaprasza na Galę ogłoszenia wyników X edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm, która odbędzie się 19 maja 2016 roku, o godz. 15:30 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (Katowice, Plac Sławika i Antalla 1), podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny!

Ranking Odpowiedzialnych Firm to uznane od wielu lat zestawienie największych spółek w Polsce, ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Ranking umożliwia porównanie wyników w poszczególnych obszarach CSR pomiędzy firmami i branżami, a także jest cennym instrumentem edukacyjnym ułatwiającym porządkowanie i rozwój strategii odpowiedzialności biznesu. Szczegóły Rankingu są opisane w Regulaminie.

Wyniki Rankingu zostaną ogłoszone na Gali, a następnie opublikowane w Dzienniku Gazecie Prawnej. Rankingowi towarzyszyć będą zestawienia branżowe, analizy wyników, komentarze ekspertów, opis metodologii, artykuły związane z tematyką CSR, studia przypadków, w tym informacje o firmach, które zajmą czołowe miejsca w Rankingu, bądź w inny sposób wyróżnią się osiągnięciami w zakresie odpowiedzialności biznesu.

Aby zachęcić do uczestnictwa także te firmy, które są mniej zaawansowane w procesie wdrażania zasad CSR, stworzyliśmy możliwość udzielenia odpowiedzi w ramach skróconej i uproszczonej ankiety. Wyniki zostaną ujęte w dodatkowym zestawieniu „Lista Firm Społecznie Odpowiedzialnych 2016”. Tę możliwość oferowaliśmy tylko firmom, które nie brały wcześniej udziału w Rankingu, bądź biorąc udział, nie uzyskały więcej niż 50% maksymalnej punktacji.

Termin nadsyłania ankiet upłynął 11 marca 2016.

Kontakt w sprawie zgłoszeń:

Jarosław Horodecki,
Redaktor Raportu
tel.: 601 21 58 97,
e-mail: jaroslaw.horodecki@infor.pl

Poprzednie edycje rankingu:

Ranking CSR 2015

Ranking CSR 2014

Ranking CSR 2013