NADCHODZI REWOLUCJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W POLSCE

Wielkimi nadchodzi krokami absolutnie rewolucyjne zmiany w prawie, zmiany, które będą miały wpływ na wszystkich przedsiębiorców i na cały rynek w Polsce, bez podziału na poszczególne branże. W związku z planowanym wprowadzeniem do porządku prawnego ustawy o jawności życia publicznego już niedługo będą obowiązywały nowe i bardzo daleko idącego wymogi dla przedsiębiorców, jak również dla osób pełniących funkcję publiczne w Polsce.

Najistotniejsze założenia nowych regulacji, które dotkną wszystkich przedsiębiorców na rynku:

  • Nowe mechanizmy antykorupcyjne;
  • Obowiązek wprowadzenia skutecznych procedur compliance;
  • Wysokie kary finansowe (nawet do 10.000.000 PLN);
  • Możliwość zastosowania sankcji wykluczenia z udziału w przetargach;
  • Ochrona sygnalistów;
  • Odpowiedzialność indywidulna managerów oraz urzędników.

Miejsce warsztatów: Pl. Piłsudskiego 1, Warszawa, siedziba Kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy (budynek Metropolitan), 1 piętro