Odpowiednie dopasowanie kompetencji pracownika do pełnionej funkcji w firmie istotnie wpływa na realizację przez niego celów operacyjnych i jego aspiracji zawodowych. W związku z tym, proces oceny kompetencji pracowników, znany również jako Assessment Center, cieszy się coraz większą popularnością, a możliwych metod do ich oceny wciąż przybywa.


Panie i Panowie, przed Państwem kompetencyjnALGORYTMIA!


  • To metoda, dzięki której określisz kompetencyjne Know-How swoich pracowników, zespołów, a nawet całej firmy.
  • Dzięki niej, zdefiniujesz, stworzysz kompetencyjnyManual, czyli kompetencyjną instrukcję obsługi dla każdego z pracowników, zespołu lub firmy.
  • Dzięki instrukcji dowiesz się dlaczego pracownicy odnoszą sukcesy i ponoszą porażki. Na jej podstawie będziesz mógł tworzyć plany rozwojowe, plany naprawcze lub określić potencjał pracowników, zespołów oraz całej firmy.

KompetencyjnAlgorytmia to kompetencyjny, kierunkowy warsztat o charakterze ASSESSMENT CENTER.