Minimalna stawka godzinowa i darmowe leki: Jakie zmiany wprowadzi wkrótce PiS

Tempo przyjmowania przez PiS kolejnych ustaw jest bardzo szybkie. Uchwalono już ustawy o 500 zł na dziecko, jednorazowym dodatku do emerytur, zniesiono też obowiązek szkolny sześciolatków. Czego możemy jeszcze spodziewać się po PiS i rządzie Beaty Szydło?

 • <b>Wkrótce darmowe leki dla seniorów</b>
<br>
<br>
Premier Beata Szydło w swoim expose zapowiadała miedzy innymi wprowadzenie bezpłatnych leków dla osób od 75. roku życia. Rząd już projekt przyjął, wkrótce zajmie się nim Sejm.
<br>
<br>
<a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/918257,nrl-leki-zdrowie-senior.html" title=""><font color="#C9C9C9">>>Czytaj też: NRL: Prawo do darmowych leków powinno zależeć od sytuacji majątkowej seniora</font></a>
<br>
<br>
Darmowe leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne miałyby przysługiwać wszystkim osobom, które ukończyły 75 lat, a wiek (podstawą byłby numer PESEL) miałby być w tym wypadku jedynym kryterium. Medykamenty byłyby przepisywane przez lekarzy rodzinnych i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.
<br>
<br>
<a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/916312,kurowska-senior-zniesc-musi-wszystko.html" title=""><font color="#C9C9C9">>>Czytaj też: Kurowska: Senior znieść musi wszystko</font></a>
<br>
<br>
Bezpłatne produkty miałyby zostać wymienione w wykazie ogłaszanym w obwieszczeniu przez ministra zdrowia - pierwszy wykaz ma powstać najpóźniej do 1 września 2016 roku. Przy czym lista leków ma być stopniowo rozszerzana.
 • <b>Będzie ochrona polskiej ziemi</b>
<br>
<br>
W expose Szydło zapowiedziała również rozwiązania chroniące polską ziemię przed niekontrolowanym wykupem, zwłaszcza przez osoby z krajów Unii Europejskiej - 1 maja 2016 r. przestaje bowiem obowiązywać 12-letni okres ochronny na zakup ziemi rolnej przez cudzoziemców.
<br>
<br>
Rząd przyjął już projekt ustawy wprowadzającej pięcioletni zakaz sprzedaży państwowej ziemi. Zasadniczo nabywcami gruntów mają być rolnicy indywidualni, <a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/924313,rzad-5-letni-zakaz-sprzedazy-panstwowej-ziemi.html" title=""><font color="#C9C9C9">(kto jeszcze będzie mógł nabyć ziemię, przeczytasz tutaj>>)</font></a>, którzy osobiście prowadzą gospodarstwo. Ponadto kupiona przez rolnika nieruchomość rolna nie będzie mogła być zbyta lub wydzierżawiona przez 10 lat.
<br>
<br>
Państwowa ziemia rolna będzie pozostawać w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych, a podstawowym sposobem jej użytkowania będą wieloletnie dzierżawy. Prawo pierwokupu będzie przysługiwało dzierżawcy i ANR.
<br>
<br>
Nowe przepisy maja obowiązywać od 30 kwietnia 2016 r.
 • <b>Godziny karciane do likwidacji</b>
<br>
<br>
W expose Szydło padła też obietnica likwidacji tzw. godzin karcianych nauczycieli i rząd przyjął już projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela przygotowany przez MEN.
<br>
<br>
Godziny karciane miałyby więc zniknąć od 1 września 2016 r. Chodzi o ponadobowiązkowe godziny (dwie godziny w przypadku nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów, godzina w przypadku nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych), które nauczyciel musi poświęcić na zajęcia pozalekcyjne, a za które nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia.
<br>
<br>
<a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/923196,nowela-karty-nauczyciela-godziny-karciane.html" title=""><font color="#C9C9C9">Szczegółów projektu dowiesz się tutaj>> </font></a>
<br>
<br>
Od 1 stycznia 2017 r. miałyby natomiast zostać rozszerzone na wszystkich nauczycieli przepisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej i wymogu niekaralności. Powstanie centralny rejestru orzeczeń dyscyplinarnych wobec nauczycieli, którzy mają zakaz wykonywania zawodu.
<br>
<br>
Za rok miałyby też wejść w życie przepisy zabezpieczające środki na nagrody pieniężne dla nauczycieli, którym przyznano tytuł honorowego profesora oświaty.
 • <b>Nie będzie zabierania dziecka rodzicom z powodu biedy</b>
<br>
<br>
Na podpis prezydenta czeka też nowelizacja kodeksu rodzinnego, która realizuje zapowiedź Szydło z expose o wprowadzeniu zakazu odbierania rodzicom dzieci z powodu ubóstwa.
<br>
<br>
Dziecko nie będzie więc mogło trafić do pieczy zastępczej wbrew woli rodziców, jeżeli jedynym powodem takiego kroku miałaby być bieda. Zamiarem ustawodawcy jest bowiem, aby przepisy o pieczy były stosowane tylko w sytuacji, gdy rodzice albo rodzic sprawujący władzę rodzicielską nie spełniają swoich funkcji i może to stanowić zagrożenie dla dobra dziecka. <a href="http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/923220,zabieranie-dziecka-z-powodu-biedy-senat.html,komentarze-najnowsze,1" title=""><font color="#C9C9C9">O szczegółach projektu przeczytasz tutaj>></font></a>
<br>
<br>
Kontrowersyjny jest natomiast przepis mówiący, że <a href="http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/923220,zabieranie-dziecka-z-powodu-biedy-senat.html,komentarze-najnowsze,1" title=""><font color="#C9C9C9">dopuszczalne jest umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej czy placówce opiekuńczej na wniosek rodziców>></font></a>
 • <b>To nie koniec rewolucji medialnej</b>
<br>
<br>
W expose Szydło zaznaczyła też, że media publiczne powinny zapewnić odbiorcom „rzetelną i obiektywną informację”, a aby wypełniać misję, muszą dysponować odpowiednimi środkami.
<br>
<br>
Już w grudniu uchwalono więc tzw. małą ustawę medialną, która pozwoliła na wymianę członków zarządów i rad nadzorczych Telewizji Polskiej oraz Polskiego Radia - mandaty kadry kierowniczej wygasły z chwilą wejścia w życie zmian.
<br>
<br>
<a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/media/artykuly/921436,media-publiczne-skarb-panstwa-elzbieta-kruk.html" title=""><font color="#C9C9C9">Czabański: Opłata audiowizualna raczej w rachunku za prąd>></font></a>
<br>
<br>
Teraz czekamy na zapowiadaną na marzec lub kwiecień tzw. dużą ustawę medialną, która ma całościowo uregulować strukturę mediów - zlikwidować spółki i przekształcić je w instytucje kierowane jednoosobowo przez dyrektorów oraz zastąpić abonament opłatą audiowizualną, którą płacić będą wszyscy podatnicy. <a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/media/artykuly/924310,czabanski-abonament-telewizyjny-oplata-audiowizualna-rachunek-za-prad.html" title=""><font color="#C9C9C9">PiS ma nadzieję, że zmiany wejdą w życie przed 30 czerwca, kiedy wygasają przepisy małej ustawy medialnej>></font></a>
 • <b>12 zł na zleceniu</b>
<br>
<br>
Do konsultacji społecznych trafił także projekt wprowadzający minimalną stawkę godzinową w wysokości 12 złotych przy umowach na zlecenie i o świadczenie usług. Zapowiadana przez Szydło w expose, minimalna stawka objęłaby również samozatrudnionych osobiście wykonujących pracę.
<br>
<br>
Przy czym minimalna stawka wynagrodzenia miałaby obejmować wszystkie tego typu umowy bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia - nawet, gdy w umowie jest zapisana stawka godzinowa, jak i miesięczna lub tygodniowa.
<br>
<br>
<a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/918652,umowy-terminowe-zmiana-zlecenia-na-etat-pip.html" title=""><font color="#C9C9C9">>>Czytaj też: Decyzje PIP zmieniające zlecenie na etat mogą wywołać chaos</font></a>
<br>
<br>
Po wprowadzeniu zmian, w ciągu trzech miesięcy osoby na umowach cywilnoprawnych (oprócz dzieła) mają mieć przeliczone stawki godzinowe. <a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/918805,minimalna-stawka-godzinowa12-zlotych.html" title=""><font color="#C9C9C9">A minister Elżbieta Rafalska zapewnia, że przepisy wejdą w życie już od 1 lipca 2016 roku>></font></a>
<br>
<br>
Przedsiębiorcy będą musieli też prowadzić ewidencję godzin pracy przepracowanych przez zleceniobiorców - pod karą grzywny nawet w wysokości 30 tys. zł.
<br>
<br>
<a href="http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/918852,minimalna-stawka-godzinowa-pensja-minimalna-2016-zlotych.html" title=""><font color="#C9C9C9">Jak wyliczyli dziennikarze DGP>></font></a>, po wprowadzeniu zmian zatrudniony na umowie cywilnoprawnej otrzyma miesięcznie 2016 zł – o 166 zł więcej niż etatowiec na pensji minimalnej (obecnie wynosi ona 1850 zł).
<br>
<br>
Projekt zakłada także likwidację zróżnicowania wypłacania minimalnego wynagrodzenia - gdyby zmiany weszły w życie, pracownik w czasie pierwszego roku pracy otrzymywałby nie 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, ale całą płacę minimalną (ta część przepisów ma wejść od stycznia 2017 r.).
statystyki

Komentarze (5)

 • Zygmunt(2016-02-29 11:46) Zgłoś naruszenie 72

  Jestem wapniakiem. Mam 81 lata. Przepisywane przez lekarzy leki nie wykupuję wszystkich , bo mnie na to nie stać. Apeluję do Sejmu i Senatu. Załatwcie sprawę po męsku, jak głosiliście w kampaniach wyborczych. Po 75 roku życia dla wszystkich wapniaków leki mają być bezpłatne.To niech będą bezpłatne. Nie strugajcie z siebie durnia, mówiąc teraz, że masz dość dość wysoką emeryturę n.p. 1950zł, to na razie nie dostaniesz darmowych leków. Apel do wszystkich emerytów. Jeżeli teraz nie otrzymacie darmowych leków w 100 procentach, to nie oddajcie żadnego głosu na Prawo i Sprawiedliwość. Jest nas miliony. A przy okazji do Pana PREZYDENTA. Jeżeli Pan głosząc darmowe leki i kwotę wolna od podatku dla wapniaków nie załatwi, to co ja jako zwykły emeryt mogę powiedzieć. Chyba tylko to, że Pan PREZYDENT R.P. ANDRZEJ DUDA robi ze swoich ust dupę, tak tylko dupę. Słowa zobowiązują, a szczególnie wysokich polityków

  Pokaż odpowiedzi (1)Odpowiedz
 • fff(2016-03-13 15:36) Zgłoś naruszenie 30

  Jedynym kryterium darmowych leków ma byc wiek seniora - bedzie wykupywanie lekow dla całych rodzin na seniorów... Żadnej kontroli celowości tych leków nie będzie - w teorii ten sam senior weźmie leki na wykluczające się schorzenia... Dajcie kwotę wolną od podatku jak obiecywaliście, co z kosztami uzyskania przychodu (cały czas czekam żeby ktoś z MF wyjaśnił jakim cudem przez 7 lat koszty np. dojazdów autobusem do pracy nie wzrosły)... PIS MNIE OSOBIŚCIE ROZCZAROWUJE...

  Odpowiedz
 • Staszek(2016-03-10 14:17) Zgłoś naruszenie 22

  A skąd na to kasa ?, zwiększą Inflacje dodrukują pieniędzy zadłużą Polską taka prawda..!

  Odpowiedz
 • edward(2016-03-24 19:32) Zgłoś naruszenie 11

  nie wierzę w te leki bezplatne bo ponoć mają być na niektóre pewnie których mało osób uzywa,lep na wyborcę ale mimo starszego wieku nabrać sie nie damy

  Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!