statystyki

Prawo

oferent

wróć do działu: Prawo »

Oferentem jest osoba składająca ofertę zawarcia umowy. Powinna określić w niej istotne postanowienia tej umowy, a także podać termin, w jakim czeka na odpowiedź. Jeśli nie poda terminu, a oferta została złożona w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość, to, w wypadku gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie, przestaje wiązać. Gdy składający ofertę zażąda niezwłocznego wykonania umowy, a druga strona we właściwym czasie zacznie ją wykonywać, to nie jest potrzebne wcześniejsze potwierdzenie przyjęcia oferty. Jeśli tak nie jest, oferta przestaje wiązać.

Marta Pionkowska

Podstawa prawna
* Art. 66–70 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Prawo dla specjalisty