statystyki

Prawo

mediacja

wróć do działu: Prawo »

Ugodowe rozstrzygnięcie sporu między stronami postępowania przy pomocy bezstronnej osoby mediatora. Początkowo mediacja funkcjonowała w Polsce w postępowaniu karnym oraz administracyjnym. Od 10 grudnia 2005 r. może być stosowana również w postępowaniu cywilnym. Mediator nie działa władczo, nie rozstrzyga sporu za strony, a pomaga im znaleźć rozwiązanie, wypracować kompromis.

Stosowanie mediacji

Postępowanie karne – mediacja może zostać przeprowadzona między sprawcą przestępstwa a pokrzywdzonym, zarówno w sprawach z oskarżenia prywatnego, jak i publicznego.
Postępowanie administracyjne – mediacja może zostać przeprowadzona w sprawach rozpatrywanych przed sądami administracyjnymi; mediację przeprowadza sędzia lub referendarz sądowy.
Postępowanie cywilne – mediacja może zostać przeprowadzona między stronami postępowania we wszelkich sprawach cywilnych, w których może zostać zawarta ugoda przed sądem (ugoda nie jest dopuszczalna m.in. w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych czy ochrony konkurencji). Mediacja może więc być stosowana m.in. w sprawach rodzinnych czy gospodarczych.

PLUSY I MINUSY

Zalety i wady mediacji PLUSY:

- szybsze niż sądowe rozstrzyganie sporu
- obie strony wygrywają - mediacja mniej konfliktuje, które wspólnie szukają satysfakcjonującego je rozwiązania
- koszty postępowania są niższe niż sądowe

Zalety i wady mediacji MINUSY:
- nie może być przeprowadzana we wszystkich sprawach
- mediator nie zawsze jest takim profesjonalistą jak sąd jednak ugody zawarte w trakcie mediacji podlegają kontroli sądowej)

Ewa Usowicz

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. nr 89, poz. 555 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Prawo dla specjalisty