statystyki

Podatki

podatek belki

wróć do działu: Podatki »

podatek belki – popularna nazwa podatku od dochodów kapitałowych, nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, płacony przez osoby fizyczne i prawne. Do dochodów kapitałowych zalicza się m.in. odsetki od pożyczek, środków na rachunkach bankowych, dywidendy lub zbycia akcji, papierów wartościowych lub instrumentów pochodnych. Stawka podatku wynosi 19 proc. od uzyskanego dochodu. Podatek jest odprowadzany przez płatnika (np. bank, biuro maklerskie, fundusz inwestycyjny). Osoba fizyczna do której należało konto czy zbyte akcje składa rocznego zeznania PIT-38.

Ustawa podatku dochodowym od osób fizycznych. z dnia 26 lipca 1991 r. art. 30a i 30b

Prawo dla specjalisty