statystyki

Podatki

ryczałt

wróć do działu: Podatki »

To forma opodatkowania podatkiem dochodowym. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również wtedy, gdy działalność ta prowadzona jest w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej.

Opodatkowaniu ryczałtem podlegają również pieniądze, wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Prawo dla specjalisty