statystyki

Podatki

podatek bezpośredni

wróć do działu: Podatki »

O podatku bezpośrednim można mówić z punktu widzenia związku między obciążeniem podatkowym a ponoszącym go bezpośrednio podatnikiem. Podatek bezpośredni charakteryzuje się tym, że przy jego wymiarze określona jest precyzyjnie zależność między płaconym podatkiem, np. rodzajem podatku, jego wysokością, trybem płacenia, a podatnikiem. Podatki bezpośrednie obciążają podatnika w sposób pozostający w ścisłym związku z jego sytuacją dochodową lub majątkową. Do podatków bezpośrednich zalicza się podatki dochodowe oraz podatki majątkowe. Oznacza to, że przy podatkach dochodowych do podatków bezpośrednich zaliczymy: podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). Przy podatkach majątkowych podatkami bezpośrednimi są: podatek od spadków i darowizn, podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości, podatek od posiadania psów.

Prawo dla specjalisty