statystyki

Podatki

Płatnik

wróć do działu: Podatki »

podatki dokumenty urzędnik

Kim jest płatnik?źródło: ShutterStock

Zgodnie z art. 8 Ordynacji podatkowej, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Prawo dla specjalisty