statystyki

Podatki

Podatnik

wróć do działu: Podatki »

Kim jest podatnik?

Kim jest podatnik?źródło: ShutterStock


Zgodnie z art.7 Ordynacji podatkowej, podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. Warto nadmienić, że inne ustawy podatkowe, mogą ustanawiać podatnikami także inne podmioty.

Prawo dla specjalisty