statystyki

Medycyna

reklama produktów leczniczych

wróć do działu: Medycyna »

Reklamą produktu leczniczego jest działalność polegająca na informowaniu i zachęcaniu do stosowania produktu leczniczego, mająca na celu zwiększenie liczby przepisywanych recept, sprzedaży lub konsumpcji produktów leczniczych. Działalność ta obejmuje w szczególności m.in.: reklamę produktu leczniczego kierowaną do publicznej wiadomości oraz do osób uprawnionych do wystawiania recept i prowadzących zaopatrzenie w te produkty, a także dostarczanie próbek produktów leczniczych i sponsorowanie spotkań promocyjnych dla osób upoważnionych do wystawiania recept. Reklama produktu leczniczego nie może wprowadzać w błąd, powinna prezentować produkt obiektywnie i informować o racjonalnym stosowaniu. Ponadto może być prowadzona wyłącznie przez podmiot odpowiedzialny lub na jego zlecenie. Zgodnie z ustawą prawo farmaceutyczne reklama leków nie może jednak polegać na oferowaniu lub obiecywaniu jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni w zamian za dostarczanie dowodów, że doszło do nabycia produktu leczniczego. Reklama leku nie może być też prowadzona z udziałem dzieci. Prawo zabrania również reklamy produktów leczniczych niedopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zawierających informacje niezgodne z zatwierdzoną charakterystyką produktu leczniczego, a także kierowania do osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi reklamy produktu leczniczego polegającej na wręczaniu, oferowaniu i obiecywaniu korzyści materialnych, prezentów itd., gdy przejawy gościnności wykraczają poza główny cel tego spotkania.

Tomasz Pietryga

Podstawa prawna

  • - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2004 r., nr 53, poz. 533 ze zm.).

Prawo dla specjalisty