Oświadczenie

„Elektrownia Kozienice S.A. wyraża ubolewanie z powodu opublikowania w dzienniku Puls Biznesu w dniu 17.01.2008r. artykułu prasowego pt. „Błyskotliwy biznes Gordion Consulting” oraz w dniu 21.01.2008r. artykułu prasowego pt. „Gordion Consulting odpiera zarzuty”, zawierających wypowiedzi ówczesnego zarządu Elektrowni Kozienice SA, a także z powodu opublikowania w dniu 16.06.2011r. oświadczenia Zarządu Elektrowni „Kozienice” S.A. dotyczącego przebiegu sporu, w wyniku których mogło dojść do naruszenia dóbr osobistych i doszło do naruszenia wizerunku Centrum Konsultingu Menedżerskiego Gordion Sp. z o.o. oraz Stanisława Tomasza Bortkiewicza, którzy świadczyli na rzecz Elektrowni Kozienice S.A. m.in. usługi konsultingowe, audytowe i doradcze w ramach realizacji zawartych w 2007 roku umów.

Elektrownia Kozienice S.A. oświadcza, iż okoliczności zawarcia w 2007 roku umów z Centrum Konsultingu Menedżerskiego Gordion Sp. z o.o. z/s w Warszawie, jak i przydatność prac wykonanych na podstawie tych umów oraz ekwiwalentność wynagrodzenia nie budzą zastrzeżeń. Usługi świadczone w ramach tych umów, w tym także przez Stanisława Tomasza Bortkiewicza jako konsultanta zostały wykonane rzetelnie i profesjonalnie. Wyniki tych prac wykorzystano podczas zmian organizacyjnych przeprowadzonych w Elektrowni Kozienice SA
Zarząd Elektrowni Kozienice SA.”.

„Zarząd Elektrowni „Kozienice” S.A. informuje, iż 30 marca 2012r. została zawarta ugoda pomiędzy Elektrownią „Kozienice” S.A. a Centrum Konsultingu Menedżerskiego Gordion Sp. z o.o. Zawarta ugoda zakończyła istniejący pomiędzy stronami spór o usunięcie skutków naruszenia dóbr osobistych.”

18.04.2012