Krzysztof Tomaszewski: spółki

7 maja 2014 r.

Jak przeprowadzić zgromadzenie wspólników spółki z o.o.