Piotr Szymaniak: transport

5 marca 2019 r.

Prace nad "lex uber". Pobieranie opłaty za przejazd za pomocą aplikacji mobilnej?

20 września 2018 r.

Polska złamała prawo. Problem z przewozem ciężarowym