Jakub Kapiszewski: rynek pracy

27 kwietnia 2017 r.

Kapiszewski: Już nie ma dziesięciu chętnych na wasze miejsca