Ewa Ivanova: legislacja

29 sierpnia 2016 r.

W ministerstwach znikają ekspertyzy: Zamawiano je za publiczne pieniądze, teraz nie można ich znaleźć