Grażyna Leśniak

Grażyna Leśniak

grazyna.lesniak@infor.pl

Grażyna Leśniak: z kraju

5 listopada 2013 r.

Za dwie podróże wiceministra finansów do Mongolii podatnicy zapłacili 105,5 tys. zł