Grażyna Leśniak

Grażyna Leśniak

grazyna.lesniak@infor.pl

Grażyna Leśniak: Wszystkie

22 listopada 2013 r.

Przepisy dotyczące rażącego naruszenia prawa podatkowego to fikcja. Są, ale nie działają

18 listopada 2013 r.

Fiskus jest biedny. Nie stać go na rachunki, paliwo, czynsz i podatek

5 listopada 2013 r.

Za dwie podróże wiceministra finansów do Mongolii podatnicy zapłacili 105,5 tys. zł