Grażyna Leśniak

Grażyna Leśniak

grazyna.lesniak@infor.pl

Grażyna Leśniak: Wszystkie

18 grudnia 2013 r.

Kapica: Administracja podatkowa przyszłości to administracja profesjonalna, nowoczesna i przyjazna