Mgm: ordynacja podatkowa

27 maja 2011 r.

Likwidacja NIP dla osób fizycznych nieprowadzących działalności trafiła do nadzwyczajnej komisji