Przemysław Stobiński: Wszystkie

8 września 2009 r.

Czy możliwa jest przejściowa zmiana miejsca pracy bez wypowiedzenia zmieniającego

16 lutego 2009 r.

Czy można pominąć byłego pracownika przy przyznawaniu premii

27 października 2008 r.

Jak rozliczyć pracę menedżera w niedzielę lub święto