Em: sprawozdania finansowe

23 marca 2009 r.

Kiedy trzeba sporządzać sprawozdania finansowe według MSR

26 stycznia 2009 r.

Co zmieniło się w odpowiedzialności zarządu i rad nadzorczych spółek