Łukasz Guza

Łukasz Guza

Informacje o autorze

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Z Gazetą Prawną związany od 2005 r. Specjalizuje się w tematyce prawa pracy. Laureat stypendium Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka oraz Specjalnej Nagrody pod patronatem Elżbiety Radziszewskiej, pełnomocnika rządu ds. równego traktowania, w ramach konkursu „Pracodawca godny zaufania”. Trzykrotny laureat nagrody dziennikarskiej przyznawanej przez Głównego Inspektora Pracy.

Łukasz Guza: edukacja

12 kwietnia 2019 r.

Strajk to nie kataklizm, tylko uprawnienie pracownicze. Nie demonizujmy protestujących

12 lutego 2014 r.

Guza: Z kim przegrywa dzienny opiekun

30 września 2013 r.

Guza: Ryzyko w cenie studiów