Katarzyna Żaczkiewicz: UE

24 czerwca 2008 r.

"Prawo unijne należy interpretować przychylnie"