Hanna Wesołowska: Wszystkie

7 lipca 2010 r.

Jakie są obowiązki jednostek samorządu związane ze zbywaniem nieruchomości publicznych

2 czerwca 2010 r.

Jakie są zadania gmin związane z organizacją wyborów

7 kwietnia 2010 r.

Zasady organizacji pracy i obiegu dokumentów w jednostkach samorządu

17 marca 2010 r.

Strony internetowe samorządów to miejsce informacji publicznej