Kinga Lalowicz: Wszystkie

26 września 2019 r.

Pracownikowi przechodzącemu na samozatrudnienie czasami trzeba wypłacić odprawę

7 września 2019 r.

Czy do zmiany regulaminu wynagrodzeń zawsze jest konieczna zgoda związków zawodowych