Łukasz Mróz: Wszystkie

5 listopada 2019 r.

O co toczą się spory w sprawie umów na roboty budowlane. Przegląd orzecznictwa z 2019 r.

2 lipca 2019 r.

Umowy o roboty budowlane: Przegląd orzecznictwa

13 listopada 2018 r.

Budowlany poker, czyli wykonawca nie może nie iść do sądu [FELIETON]