Karolina Pawlak: Wszystkie

17 października 2020 r.

Przy rozliczaniu kluczowy jest przewidywany okres wykorzystywania aktywa na potrzeby jednostki

5 sierpnia 2019 r.

Rozrachunki z kontrahentami. Nowe zasady ujmowania i wyceny

2 czerwca 2019 r.

Jak zaksięgować koszty przeprowadzenia zgromadzenia wspólników?

13 maja 2019 r.

KSR 13. Nowy standard będzie stosowany do sprawozdań za 2019 rok