Elżbieta Rutkowska: dekoncentracja mediów

25 sierpnia 2017 r.

Koncentracja mediów: Jak to się robi w krajach UE i Stanach Zjednoczonych