Paweł Dobrowolski: Wszystkie

17 czerwca 2015 r.

Dobrowolski: Dziś bunt peryferium. Bunt młodych dopiero przed nami