Od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainie, Litwa zwiększa budżet obronny średnio o 0,4 proc. rocznie. W przyszłym roku budżet ma wynosić 1,8 proc. PKB, a w roku 2018 - 2 procent.

Wcześniej zakładano, że zalecane przez NATO 2 proc. PKB na obronę Litwa osiągnie w 2020 r., teraz jednak postanowiono przyśpieszyć ten termin.

Zwiększone środki są przeznaczane przede wszystkim na rozbudowę sił szybkiego reagowania oraz na modernizację i dozbrojenie armii.

Przyjęta rezolucja przewiduje też kontynuację polityki obronnej i zagranicznej Litwy po zmianie władzy w wyniku październikowych wyborów parlamentarnych. W wyborach tych zwyciężyła Litewska Partia Chłopów i Zielonych, która zawiązała koalicję ze współrządzącą dotychczas Litewską Partią Socjaldemokratyczną.

W dokumencie wyraża się poparcie dla polityki i celów realizowanych w ramach Partnerstwa Wschodniego, wskazuje się na potrzebę wzmacniania stosunków z USA, Wielką Brytanią, Niemcami, Francją, Polską, państwami bałtyckimi i skandynawskimi oraz z innymi demokratycznymi krajami.

Jak powiedział inicjator rezolucji, wiceprzewodniczący Sejmu Gediminas Kirkilas, jej celem "jest zapewnienie kontynuacji polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obronności kraju”.

Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)