Sejm omawiał we wtorek projekt nowelizacji kilku ustaw, m.in. dot. przewlekłości postępowań sądowych, jawności oświadczeń majątkowych, pozwalający na zwrot postępowania do prokuratury na wniosek prokuratora i zezwolenia na udostępnianie osobom trzecim materiałów z postepowań w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Nowelizacja pozwala też na udział w postępowaniach m.in. przed Trybunałem Konstytucyjnym prokuratorów niższych instancji delegowanych do Prokuratury Krajowej.

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł przedstawiając projekt w Sejmie mówił m.in., że sądy przy orzekaniu o przewlekłości postępowań będą zobowiązane wziąć pod uwagę całą długość postępowania - od chwili jego wszczęcia do momentu rozpoznania skargi. Od takiego okresu będzie też uzależniona wysokość rekompensaty. Podkreślił, że fragmentaryczne spojrzenie na przewlekłość postępowań było wytykane Polsce przez trybunał w Strasburgu.

Jak mówił, zgodnie z projektem zlikwidowany zostanie problem 8,5 tys. skarg odrzucanych w kraju ze względów formalnych. Zarezerwowana zostanie też odpowiednia pula środków, by podnieść wysokość odszkodowań - by było to nie mniej niż 2 tys. zł za każdy rok przewlekłego postępowania.

Warchoł wyjaśnił, że na podstawie tej nowelizacji zostanie zwiększona odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów i wprowadzona jawność oświadczeń majątkowych sędziów. Projekt zakłada odpowiedzialność karną za podanie nieprawdy w oświadczeniach i wydłużenie przedawnienia karalności takich czynów. Jedną z nowych norm dyscyplinujących będzie możliwość obniżenia wynagrodzenia od 5 do 15 proc. na okres od 6 miesięcy do 2 lat oraz możliwość pozbawienia prawa do awansu - mówił w Sejmie wiceminister.

Zofia Czernow (PO) była za odrzuceniem projektu w całości, ponieważ w ocenie klubu PO nowelizacja tak wielu spraw jednocześnie, to próba wprowadzenia kuchennymi drzwiami innych rozwiązań, m.in. dotyczących właśnie jawności oświadczeń majątkowych sędziów. W jej ocenie wprowadzenie jawności "osłabia funkcję państwa, jaką jest niezależny wymiar sprawiedliwości. "To narzędzie do wywierania presji na niezależność sędziowską, którą należy chronić" - przekonywała.

Również Barbara Dolniak (N) zgłaszała wątpliwości co do zgodności projektu z zasadami techniki prawodawczej poprzez umieszczenie w jednej nowelizacji zmian tak wielu aktów prawnych. "Chcecie państwo naprawiać wymiar sprawiedliwości straszeniem sędziów i jawnymi oświadczeniami majątkowymi, tylko proszę powiedzieć, jak jawne oświadczenie ma wpłynąć na szybkość postepowania" - pytała wicemarszałek.

Daniel Milewski (PiS) popierając wszystkie rozwiązania rządowego projektu podkreślał m.in., że realizuje on zalecenia Trybunału w Strasburgu w części dotyczącej odszkodowań za przewlekłość postępowań. Jego zdaniem jawność - i publikowanie oświadczeń majątkowych sędziów w Biuletynie Informacji Publicznej ma na celu wzmocnienie zaufania do wymiaru sprawiedliwości i samych sędziów.

Jerzy Jachnik (Kukiz’15) zarzucał przygotowanym przepisom o przewlekłości spraw, że nie rozwiążą problemu, ale poparł rozwiązania dotyczące oświadczeń majątkowych sędziów. "Kukiz'15 jest generalnie za jawnością" - podkreślał. Zadeklarował, że w sprawie projektu nie będzie dyscypliny klubowej i każdy z posłów będzie decydował we własnym zakresie, jak głosować.

Ireneusz Zyska (WiS) był za skierowaniem projektu do dalszych prac w komisjach.

PSL złożył swoje wystąpienie do protokołu.

Warchoł, odpowiadając na zarzuty opozycji o wielości wątków wprowadzonych do jednej nowelizacji powiedział, że w praktyce legislacyjnej stosowane są nowelizacje horyzontalne i takim projektem jest ten obecnie omawiany przez Sejm. Zaznaczył, że jawność oświadczeń majątkowych sędziów przyczyni się do transparentności polskiego wymiaru sprawiedliwości i są wprowadzeniem wysokich europejskich standardów, które uniemożliwiają realizację działań o charakterze przestępczym.

Wiceminister przypomniał, że karę dyscyplinarną dla sędziów w wysokości od 5-15 proc. zasadniczego wynagrodzenia proponowała poprzednio Platforma Obywatelska. "Skorzystaliśmy z pomysłów rozpatrywanych przez poprzedni rząd" - podkreślał.

Zgodnie z projektem ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

O dalszych pracach zdecydują posłowie jeszcze podczas tego posiedzenia Sejmu - w bloku głosowań w czwartek. (PAP)