„Przez ostatnie lata wysiłki związane z budową infrastruktury i współpracą gospodarczą były bardzo silnie nakierowane na UE, i bardzo dobrze – w tym kierunku budowaliśmy drogi, autostrady i linie kolejowe” - kontynuował wiceszef resortu rozwoju. „Teraz współpraca południkowa jest dla nas również bardzo ważna; to jest właśnie współpraca między krajami Międzymorza” – powiedział Kwieciński na, otwierającej Forum, sesji poświęconej polskim i tureckim firmom na rynkach zagranicznych. Jak zadeklarował, „wWspółpraca państw w ramach tzw. Międzymorza ma dla nas kardynalne znaczenie”.

Kwieciński powiedział, że jedną z inicjatyw, która ma pogłębić współpracę w ramach Międzymorza, jest ponadregionalna i ponadnarodowa strategia, nazywana strategią karpacką. Według wiceministra, realizacja strategii pozwoliłaby na przełamanie bariery, którą naturalnie stanowią Karpaty. „Ta strategia dotyczyłaby nie tylko krajów członkowskich UE, ale również krajów, na terenie których leżą Karpaty, które są poza UE. Przede wszystkim Ukrainy, ale również Mołdawii, czy Serbii. Jedne z kluczowych projektów, którymi chcemy się zająć, to projekty transportowe, drogowe i kolejowe. Byłyby to połączenia drogowe północ-południe, które dochodziłyby do Grecji i dalej Turcji, a nawet dalej do Iranu. Rozmawialiśmy z partnerami z Iranu, którzy są bardzo zainteresowani inwestycjami w tym kierunku” – dodał Kwieciński.

Wiceszef Ministerstwa Rozwoju odniósł się także do wymiany handlowej między Polską, a Turcją. Jak powiedział, jest ona poziomie nieco poniżej 5 mld euro, co jest „dużo poniżej wzajemnych aspiracji”. W najbliższych latach powinna ona zwiększyć się do co najmniej 9 mld euro – dodał.

Jak ocenił Kwieciński, wzajemne inwestycje nie wyglądają „zbyt imponująco”. Tureckie inwestycje w Polsce to 60 mln euro, a polskie w Turcji ponad 210 mln euro – powiedział. „Absolutnie chcielibyśmy widzieć więcej biznesu polskiego w Turcji i tureckiego w Polsce” – zaznaczył wiceminister.

Tuż po otwarciu Baltic Business Forum przedstawiciele Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ukrainy i Turcji, Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej i Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej podpisali porozumienie o współpracy.

Do Świnoujścia na ósmą edycję forum pod hasłem "Energia dla Rozwoju" zjechało kilkuset przedsiębiorców i ekonomistów, a także polityków. Gościem honorowym tegorocznej edycji jest Turcja, skąd przyjechali przedsiębiorcy zainteresowani nawiązaniem kontaktów biznesowych z polskimi firmami.

Podczas sesji plenarnych zostaną poruszone kwestie związane m.in. z rozwojem przemysłów kreatywnych, rolą samorządów w budowaniu sieci inteligentnych miast, współpracy portów oraz stoczni adriatyckich, bałtyckich i czarnomorskich.

Goście Baltic Business Forum zastanowią się również nad perspektywą zatrudnienia obcokrajowców na polskim rynku pracy, a także nad przyszłością inwestycji w wydobyciu surowców naturalnych.

Ósma edycja Baltic Business Forum potrwa do 16 września.

Baltic Business Forum organizuje Europe North East International Association (ENEIA) wraz z Urzędem Miasta Świnoujście i Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Do głównych celów Forum należą m.in. promocja Partnerstwa Wschodniego i rozwój współpracy pomiędzy jego uczestnikami. (PAP)