PGE, Energa, Enea i Tauron chcą utworzyć spółkę zajmującą się elektromobilnościąWarszawa, 14.09.2016 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE), Energa, Enea i Tauron Polska Energia złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie utworzenia spółki zajmującej się elektromobilnością, w tym stymulacją rynku pojazdów elektrycznych, pod nazwą ElectroMobilityPoland, podał Urząd.

Wniosek wpłynął 9 września br. Sprawa jest w toku.

"Przedmiotem koncentracji jest utworzenie nowego przedsiębiorcy pod firmą ElectroMobilityPoland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przez spółki energetyczne: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Energa S.A., Enea S.A. oraz Tauron Polska Energia S.A., w której każda ze spółek obejmie po 25% kapitału akcyjnego, uzyskując w ten sposób po 25% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy" – czytamy w komunikacie.

Celem spółki ma być stworzenie podstaw ekonomiczno-organizacyjnych, technologicznych i naukowych do kreacji i rozwoju elektromobilności w Polsce. Działalność spółki ma stymulować rozwój rynku pojazdów elektrycznych i rynków powiązanych, a także umożliwić polskim przedsiębiorcom konkurowanie na rynku unijnym i światowym, podano w materiale.

"Korzyści z rozwoju elektromobilności odniesienie również sektor energetyczny, ponieważ konsekwencją rozwoju elektromobilności będzie stabilizacja popytu na energię elektryczną, stabilizacja pracy sieci energetycznych, rozwój innowacji technologicznych w zakresie energetyki związanych z magazynowaniem energii oraz systemami zarządzania. W sferze społecznej efektem koncentracji będzie stworzenie w przemyśle i ośrodkach naukowo-badawczych nowych miejsc pracy dla osób posiadających wykształcenie oraz kompetencje w zakresie energetyki i mechaniki, zapewniających dostęp do najnowszych technologii i wynikające z niego możliwości dalszego kształcenia i podnoszenia kompetencji. Korzyści w zakresie ekologii przyniesie rozwój komunikacji opartej na energii elektrycznej, co wpłynie na obniżenie emisji gazów cieplarnianych, a w przypadku aglomeracji miejskich – na obniżenie poziomu zanieczyszczeń i hałasu" – czytamy dalej.

Spółka ma także stanowić platformę organizacyjną dla współpracy w zakresie elektromobilności przemysłu z jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi. Stworzy ona mechanizmy finansowania badań naukowych i prac badawczo rozwojowych w zakresie elektromobilności, zajmie się transferem wyników tych prac i stworzonych technologii do przemysłu i ich wykorzystaniem.

"Planowana koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji ani na rynku pojazdów elektrycznych i rynkach powiązanych, ani na rynkach właściwych dla przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji. Będzie również korzystna dla konsumentów, ponieważ rozwój konkurencji spowoduje obniżenie cen pojazdów i zwiększenie ich dostępności" – podsumowano.

(ISBnews)