Organizatorami spotkania są Lwowska Rada Obwodowa, Fundacja „Wschodnia Europa” i USAID Ukraina.

Głównym tematem Forum będzie współpraca regionalna i transgraniczna. Uczestnicy konferencji będą rozmawiać m.in. o współpracy samorządów z parlamentami na tej płaszczyźnie. Celem spotkania jest także wymiana doświadczeń na polu polityki regionalnej oraz rozwoju społeczno – gospodarczego wspólnot lokalnych i samorządów.

W ramach forum przewidziane jest także spotkanie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Andrijem Parubijem.