Ciąg ulic Marsa-Żołnierska to jedna z ważniejszych arterii komunikacyjnych po wschodniej stronie Wisły. Wyprowadza ona ruch z prawobrzeżnej Warszawy w kierunku północnym i przebiega w ciągu drogi wojewódzkiej nr 631, w granicach Warszawy. Przecina teren trzech dzielnic: Pragi-Południe, Wawra i Rembertowa.

Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski zaznaczył w rozmowie z dziennikarzami, że jest to pierwsza umowa o dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, która jest podpisywana przez miasto. "Jest ona bardzo ważna, ponieważ dotyczy największego projektu drogowego Warszawy" - ocenił.

Zdaniem Olszewskiego jest to projekt "niezwykle ważny" nie tylko dla mieszkańców stolicy, ale także dla mieszkańców całej metropolii, bo - jak uzasadniał - "jest to projekt, który de facto obsługuje duży potok ruchu, który idzie ze wschodniej strony Warszawy". "On jest ważny w ruchu aglomeracyjnym ale również w ruchu ogólnokrajowym z tego względu, że jest to bardzo uczęszczany fragment drogi, prowadzący chociażby w stronę trasy na Białystok" - przekonywał wiceprezydent.

Również zdaniem wiceministra rozwoju Witolda Słowika droga jest "bardzo istotna" i zrealizowanie tej inwestycji - w jego ocenie - spowoduje znaczne ułatwienie komunikacyjne w Warszawie. "Pełny efekt będzie dopiero wtedy, kiedy będzie domknięta obwodnica Warszawy, która - jak wiemy - jest w trakcie realizacji" - dodał Słowik.

Modernizacja odcinka ul. Marsa (od ul. Naddnieprzańskiej do skrzyżowania z ulicami: Żołnierską i Rekrucką) obejmie budowę czterech jezdni dwupasmowych - dwóch jezdni głównych ruchu tranzytowego i dwóch jezdni, które poprowadzą ruch lokalny do skrzyżowań z ul.: Chełmżyńską–Okularową i Żołnierską–Rekrucką.

W ramach tego przedsięwzięcia układ dróg lokalnych, wraz z wiaduktami nad torami kolejowymi (linia kolejowa w kierunku Otwocka i Lublina), został już wybudowany i oddany do ruchu. Rozpoczęła się już także budowa drogi dla ruchu tranzytowego.

Ponadto wybudowana zostanie estakada nad skrzyżowaniami z ul. Chełmżyńską i Okularową oraz z Żołnierską i Rekrucką (wraz wiaduktami nad linią kolejową do Siedlec i Białegostoku).

Przebudowana zostanie ul. Żołnierska wraz wiaduktami nad torami kolejowymi. Zmodernizowana jezdnia połączy się z przebudowanym przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich odcinkiem drogi nr 631, która w przyszłości skrzyżuje się z planowaną przez GDDKiA wschodnią obwodnicą Warszawy (S17).

Zakończenie przebudowy planowane jest na 2018 r. (PAP)