AI zwraca uwagę, że wyspecjalizowany sąd karny, który skazał al-Szubajlego, został powołany do sądzenia spraw związanych z terroryzmem, ale coraz częściej wydaje on wyroki w sprawach działaczy politycznych, których uznaje się za osoby stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.

Al-Szubajli był jednym z założycieli Saudyjskiego Stowarzyszenia na Rzecz Praw Obywatelskich i Politycznych znanego jako Hasem (od pierwszych liter arabskiej nazwy tej organizacji). Został oskarżony o "komunikowanie się z zagranicznymi organizacjami", dostarczanie informacji Amnesty International, a także o to, że oskarżał siły bezpieczeństwa o stosowanie drastycznych represji i tortur.

Bardzo radykalne przepisy antyterrorystyczne zostały wprowadzone w życie w Arabii Saudyjskiej w roku 2014; zawierają one tak nieprecyzyjne zapisy, jak uznanie za akt terroryzmu "zniesławienia reputacji państwa" saudyjskiego.

AI przypomniała też, że Szubajli był ostatnim spośród dziewięciu założycieli Hasem, który pozostawał na wolności. Cała organizacji została zdelegalizowana trzy lata temu.(PAP)