Uchwała przyjęta przez olsztyńskich radnych ma dwa punkty. W pierwszym podkreślono, że Rada Miasta Olsztyna oświadcza, iż przy podejmowaniu uchwał stosować się będzie do treści orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, także tych, które nie będą opublikowane w "Dzienniku Ustaw", Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski", w dziennikach urzędowych ministrów kierujących działaniami administracji rządowej oraz w dziennikach urzędowych urzędów centralnych.

W drugim punkcie radni zaapelowali do prezydenta miasta, aby w pracy urzędu i podległych urzędowi jednostek "uwzględniane były wszelkie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego", w tym także te nieopublikowane przez rząd.

Za przyjęciem tej uchwały głosowali wszyscy olsztyńscy radni obecni na sesji (17 osób), poza radnymi PiS: 3 z nich było przeciw, a 2 nie zdążyło oddać głosu. Tuż przed głosowaniem radni PiS odeszli od swoich miejsc na sali i próbowali wyjść na korytarz. W ostatniej chwili wrócili i zagłosowali przeciw, ale niektórzy z nich na czas nie dotarli do miejsc na sali obrad. Przyjęcie uchwały ws. przestrzegania wyroków TK radni zakończyli oklaskami.

Prośbę o włączenie głosowania nad uchwałą dotyczącą przestrzegania wszystkich wyroków TK zgłosił w środę radny PO Łukasz Łukaszewski, przeciwko czemu ostro protestował radny PiS Dariusz Rudnik. "To upolitycznienie samorządu, anarchistyczno-antyrządowa manifestacja grup liberalno-lewacko-anarchistycznych" - grzmiał Rudnik. Pytał, czy "jak ktoś zgłosi, by godłem Polski był śniegowy bałwanek, to taka uchwała także będzie głosowana".

"To wykracza poza kompetencje rady miasta, to jest mieszanie się do polityki rządu" - argumentował Rudnik.

Przewodnicząca Rady Miasta Halina Ciunel wyraziła nadzieję, iż "wniosku o bałwanka nikt nie zgłosi". Jak dodała, przepisy organizujące pracę radnych jasno mówią, że każdy z wniosków musi być poddany głosowaniu. Ostatecznie za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały - deklaracji ws. przestrzegania wyroków TK głosowali wszyscy radni, poza tymi z PiS (17 głosów "za" , 5 "przeciw", a 1 osoba się wstrzymała).

Podobne uchwały dotyczące przestrzegania wyroków TK przyjęły w ostatnich tygodniach m.in. rady miast w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, czy Gorzowie. (PAP)