Chodzi o nowelizację m.in. ustawy o policji, zmieniającą zasady inwigilacji. Komisja Wenecka, której przedstawiciele przebywają w Polsce od czwartku, przygotowuje opinię w sprawie tej nowelizacji na prośbę Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy; stanowisko ma zostać przyjęte na najbliższej sesji plenarnej Komisji 10-11 czerwca. W piątek popołudniu eksperci KW spotkali się przedstawicielami Sejmu.

Sawicki powiedział PAP po spotkaniu, że "przedstawiciele Komisji Weneckiej przyjeżdżający do Polski doskonale znają realia polskiego systemu prawnego i sposobu stanowienia prawa".

Jak dodał, Komisja interesowała się zapisami dot. inwigilacji w internecie. "Padały pytania, czy tych samych zadań nie można osiągnąć stosując inne środki" - relacjonował Sawicki.

"Zwracano uwagę także na to, że katalog przestępstw, które mogą być objęte działaniami operacyjnymi służb jest bardzo szeroki, niedomknięty, co daje ogromną dowolność (działania) tym służbom" - zaznaczył.

Według polityka PSL przedstawiciele opozycji na spotkaniu zwracali uwagę na problem z tempem stanowienia prawa i jego jakością. "Jestem zaniepokojony, że w tak krótkim czasie Komisja Wenecka drugi raz przyjeżdża nas w ważnej sprawie i wszystko wskazuje, że to nie koniec" - podkreślił.

Przygotowana przez posłów PiS nowela w sumie kilkunastu ustaw regulujących zasady inwigilacji, która jest tematem rozmów KW w Warszawie, była wykonaniem wyroku TK z lipca 2014 r. TK uznał wtedy za niekonstytucyjne część zasad pobierania przez służby specjalne danych telekomunikacyjnych, internetowych i pocztowych oraz prowadzenia kontroli operacyjnej.

Nowelizację Sejm uchwalił 15 stycznia, przy sprzeciwie całej opozycji. Senat przyjął ją bez poprawek 29 stycznia. Prezydent podpisał ją 3 lutego. Nowe przepisy zaczęły obowiązywać 7 lutego - dzień po tym, gdy w życie wszedł wyrok TK z 2014 r.

Zgodnie z nowelą, kontrola operacyjna - po uprzedniej zgodzie sądu - polega na: podsłuchu; podglądzie osób w "pomieszczeniach, środkach transportu lub miejscach innych niż publiczne"; kontroli korespondencji (w tym elektronicznej); kontroli przesyłek; uzyskiwaniu danych z "informatycznych nośników danych, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, systemów informatycznych i teleinformatycznych". Łączny okres kontroli nie może przekroczyć 18 miesięcy (nie dotyczy to kontrwywiadu). Najwięcej kontrowersji wywołała sprawa pozyskiwania przez służby danych internetowych.

W skład przebywającej w Polsce delegacji Komisji wchodzą jej sprawozdawcy: Regina Kiener, Iain Cameron i Ben Vermeulen oraz sekretarz Komisji Thomas Markert, a także doradca sekretariatu ds. prawnych Grigory Dikov. (PAP)