Minister energii Krzysztof Tchórzewski, który brał udział w negocjacjach zaznaczył, że najważniejszym zadaniem jest wydobycie rodzimego górnictwa z kryzysu. W pierwszej kolejności musi być opracowana strategia do 2025 roku. Konieczne jest także uchwalenie nowej ustawy o górnictwie, ponieważ dotychczasowe przepisy wygasają w 2018 roku. Minister podkreśli, że nie można dopuścić do luki prawnej, bo to uniemożliwiałoby rozwiązywanie rozmaitych problemów związanych z branżą.

Tchórzewski powiedział, że trwają negocjacje z potencjalnymi inwestorami. Przyznał jednocześnie, że jednym z elementów programu będzie cięcie kosztów w tej gałęzi gospodarki. Minister zaznaczył, że niektóre koszty, które dotyczą branży, są zawyżone. Dodał też, że nad kosztami i ich ewentualną redukcją pracują zarówno zarządy kopalń, jak i ich załogi.

Wcześniej związkowcy deklarowali, że są gotowi na pewne ustępstwa jeśli chodzi o finanse. Zaznaczyli jednak, że cięcia nie mogą objąć górniczych honorariów.