Chodzi o wszelką opłacaną działalność, która z samej swej natury jest legalna, lecz nie zostaje oficjalnie zgłoszona lub w przypadku fikcyjnego samozatrudnienia jest zadeklarowana fałszywie. W rezolucji podkreślono, że praca w szarej strefie negatywnie wpływa na warunki pracy, uczciwą konkurencję pomiędzy firmami oraz znacznie obniża wpływy do budżetu i ubezpieczeń społecznych.

Aby skuteczniej walczyć z tym zjawiskiem Parlament opowiedział się za utworzeniem europejskiej platformy, która ma skupiać krajowe instytucje zaangażowane w walkę z szarą strefą, czyli pracą nierejestrowaną. Zdaniem posłów potrzebne są odpowiednie krajowe przepisy, wymiana informacji i dobrych praktyk.